Văn bản số: 1132/TCT-TNCN
File size: 491.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/04/2011
V/v Hướng dẫn kỳ tính thuế khi quyết toán thuế đối với người nước ngoài.
Văn bản số: 2513/TCT-TNCN
File size: 579.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/06/2010
V/v quyết toán thuế TNCN giữa hai thời điểm 2008 và 2009.
Văn bản số: 1052/TCT-TNCN
File size: 479.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/03/2009
V/v Nơi quyết toán thuế của cá nhân có nhiều nguồn thu nhập.
Văn bản số: 997/TCT-TNCN
File size: 484.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/03/2009
Hướng dẫn miễn thuế trường hợp làm ca đêm, làm thêm giờ...
Văn bản số: 3850/TCT-TNCN
File size: 513.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/09/2010
V/v quyết toán thuế TNCN 2009 và miễn giảm thuế TNCN năm 2009.
Văn bản số: 3849/TCT-TNCN
File size: 525.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/09/2010
V/v nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN của chi nhánh.
Văn bản số: 3800/TCT-TNCN
File size: 512.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2010
Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2009
Văn bản số: 3788/TCT-TNCN
File size: 543.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2010
Hướng dẫn Quyết toán trường hợp nhân viên Ngân hàng làm việc ở nhiều chi nhánh khác nhau nhưng muốn Ngân hàng quyết toán thay.
Văn bản số: 3784/TCT-TNCN
File size: 550.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2010
Hướng dẫn nơi nộp hồ sơ QT TNCN năm 2009 cho cá nhân có thu nhập TL,TC 2 nơi trở lên.
Văn bản số: 3102/TCT-TNCN
File size: 502.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/08/2010
V/v Hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2009 cho cá nhân đã được cấp chứng từ khấu trừ.
Văn bản số: 3088/TCT-TNCN
File size: 513.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/08/2010
Vướng mắc khi thực hiện công văn số 1700/TCT-TNCN về quyết toán thuế TNCN
Văn bản số: 2163/TCT-TNCN
File size: 474.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 21/06/2010
V/v quyết toán thuế TNCN.
Văn bản số: 2025/TCT-TNCN
File size: 569.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2010
V/v quyết toán thuế TNCN.
Văn bản số: 1381/TCT-TNCN
File size: 511.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/04/2010
V/v vướng mắc khi thực hiện quyết toán thuế.
Văn bản số: 808/TCT-TNCN
File size: 493.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/03/2010
Hướng dẫn quyết toán trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh lỗ
Văn bản số: 2435/TCT-TNCN
File size: 546.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/06/2009
V/v hoàn thuế thu nhập cá nhân cho đối tượng hưởng lương thuộc Bộ quốc phòng.
Văn bản số: 3851/TCT-TNCN
File size: 627.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/09/2010
Hướng dẫn xử lý vướng mắc về quyết toán thuế TNCN.
- Hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin cơ quan thuế quản lý đối với mã số thuế cá nhân.
- Hoàn thuế cá nhân có nhà cho thuê.
Văn bản số: 3799/TCT-TNCN
File size: 560.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2010
Giảm trừ gia cảnh
Hoàn thuế
Văn bản số: 3475/TCT-TNCN
File size: 493.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/09/2010
V/v Thẩm quyền ký Lệnh hoàn trả ngân sách về thuế TNCN.
Văn bản số: 3088/TCT-TNCN
File size: 477.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/08/2010
V/v hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện quyết toán thuế năm 2009