VietPIT - Đăng ký thuế, Khai thuế, Khấu trừ thuế
TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN > Đăng ký thuế, Khai thuế, Khấu trừ thuế
File size: 57.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 13/04/2012
Khấu trừ thuế trường hợp người nước ngoài về nước (không làm hết năm)...nếu trong năm tính thuế 2012 cư trú tại Việt Nam dưới 183 ngày thì được xác định là cá nhân không cư trú tại Việt Nam. Công ty phải có nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 20% ... 
File size: 37.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 26/03/2012
Thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức được chia từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 ... 
File size: 38.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 04/04/2012
Nơi chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế... ... 
File size: 29KB
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 16/03/2012
Lợi tức được chia do đầu tư vốn vào công ty TNHH vẫn phải chịu thuế TNCN trong thời gian được miễn thuế ... 
File size: 31KB
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/03/2012
Phản hồi báo lao động về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán năm 2011: Lỗ vẫn phải nộp thuế ... 
 Page: << Pre >> [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15
[16] [17] [18] [1920 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30
[31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38<< Next >> 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Thủ tục thuế TNCN đối với VP đại diện nước ngoài
Tra cứu hóa đơn
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES