VietPIT - Quốc hội
TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN > Quốc hội
File size: 147.1KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 22/11/2012
LUẬT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ... 
File size: 195.4KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 04/11/2011
Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành một số giải pháp về Thuế. ... 
File size: 123.5KB
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 21/11/2007
Luật thuế thu nhập cá nhân. ... 
File size: 38KB
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 06/08/2011
Miễn, giảm thuế TNDN, TNCN,...theo Nghị quyết số: 08/2011/QH13 ... 
 Page: 1 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Thủ tục thuế TNCN đối với VP đại diện nước ngoài
Tra cứu hóa đơn
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES