VietPIT - Giảm trừ gia cảnh, Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN > Giảm trừ gia cảnh, Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
File size: 290.9KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 08/05/2013
Thuế TNCN các khoản phụ cấp của giáo viên ... 
File size: 29KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/04/2013
Khái niệm người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật ... 
File size: 289.1KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 19/03/2013
Cha, mẹ nuôi nếu thỏa điều kiện vẫn được xem là người phụ thuộc ... 
File size: 291.3KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 19/03/2013
Việc chấp nhận đăng ký Gỉam trừ gia cảnh trễ cho người phụ thuộc chỉ áp dụng cho quyết toán năm 2012 ... 
File size: 631.7KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 07/02/2013
Đăng ký lại khi thất lạc hồ sơ giảm trừ gia cảnh ... 
 Page: 1 [2] [3] [4] [5] [6<< Next >> 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Thủ tục thuế TNCN đối với VP đại diện nước ngoài
Tra cứu hóa đơn
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES