VietPIT - Hoàn thuế, Bù trừ thuế
TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN > Hoàn thuế, Bù trừ thuế
File size: 297.7KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 19/03/2013
Thủ tục hoàn thuế TNCN từ đầu tư vốn
... 
File size: 30.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/12/2012
Cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế có số thuế hoàn thì không được bù trừ số thuế năm sau của cơ quan chi tr3 thu nhập ... 
File size: 46.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 03/10/2012
Hoàn thuế trường hợp chuyển nhượng bất động sản khai điều chỉnh là căn nhà duy nhất ... 
File size: 27.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/07/2012
Mã số thuế mới cấp vẫn được hoàn cho các năm trước ... 
File size: 33KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/07/2012
Phản hồi bài viết của Báo Tuổi trẻ "Căng thẳng hoàn thuế" ... 
 Page: 1 [2] [3] [4] [5<< Next >> 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Thủ tục thuế TNCN đối với VP đại diện nước ngoài
Tra cứu hóa đơn
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES