VietPIT - Quyết toán thuế
TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN > Quyết toán thuế
File size: 719.1KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 26/02/2014
SƠ ĐỒ TÓM TẮT THỦ TỤC QUYẾT TOÁN VÀ NƠI NỘP HSQT THUẾ TNCN NĂM 2013 CỦA CÁ NHÂN ... 
File size: 335.8KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 26/02/2014
CỤC THUẾ TP.HCM HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2013 ... 
File size: 1.5MB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/01/2014
HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2013 ... 
File size: 44.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 03/05/2013
Người nước ngoài về nước khi chưa kết thúc năm dương lịch, nếu thuộc đối tượng không cư trú thì không phải quyết toán ... 
File size: 736KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 03/05/2013
Thuế TNCN của người nước ngoài làm việc tại giàn khoan ... 
 Page: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15
[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25<< Next >> 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Thủ tục thuế TNCN đối với VP đại diện nước ngoài
Tra cứu hóa đơn
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES