VietPIT - Đầu tư vốn
TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN > Đầu tư vốn
File size: 297.7KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 19/03/2013
Thủ tục hoàn thuế TNCN từ đầu tư vốn
... 
File size: 275.3KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 27/03/2013
Lợi tức chia từ công ty TNHH chịu thuế suất 5% ... 
File size: 45KB
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 22/10/2012
Thuế TNCN: đầu tư vốn dưới hình thức góp vốn đầu tư bằng hiện vật ... 
File size: 29.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/06/2012
lợi tức được chia từ lợi tức cổ phần liên doanh liên kết KHÔNG thuộc đối tượng miễn giảm thuế theo NQ 08 của QH ... 
File size: 30KB
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/07/2012
Lợi tức được chia từ lợi nhuận sau thuế cho các cá nhân góp vốn vào Công ty TNHH không thuộc đối tượng miễn giảm thuế thu nhập cá nhân theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội ... 
 Page: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7<< Next >> 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Thủ tục thuế TNCN đối với VP đại diện nước ngoài
Tra cứu hóa đơn
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES