VietPIT - Chuyển nhượng vốn
TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN > Chuyển nhượng vốn
File size: 293KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 05/02/2013
Chuyển nhượng cổ phần không phải của công ty đại chúng chịu thuế chuyển nhượng vốn ... 
File size: 47.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 08/10/2012
1/Miễn thuế đối với thu nhập từ cổ tức từ 01/8/2011 đến 31/12/2012.
2/Phân biệt công ty cổ phần đại chúng.
3/Chuyển nhượng cổ phần của công ty không phải cổ phần đại chúng phải chịu thuế từ thu nhập chuyển nhượng vốn. ... 
File size: 105.4KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 09/08/2012
Hướng dẫn khấu trừ thuế trường hợp mua bán cafe trên sàn giao dịch ... 
File size: 105.4KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 09/08/2012
Thuế TNCN đối với thu nhập từ mua bán cafe trên sàn ... 
File size: 34KB
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/07/2012
Thuế TNCN chuyển nhượng vốn phát sinh từ năm 2009 ... 
 Page: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7<< Next >> 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Thủ tục thuế TNCN đối với VP đại diện nước ngoài
Tra cứu hóa đơn
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES