VietPIT - Nghị định
TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN > Nghị định
File size: 780.9KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 27/06/2013
Qui định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN ... 
File size: 50.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 30/07/2012
HƯỚNG DẪN NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2012/QH13 VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN ... 
File size: 131.5KB
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 08/09/2008
quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các quy định về đăng ký, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Quản lý thuế. ... 
File size: 195.4KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 04/11/2011
Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành một số giải pháp về Thuế. ... 
File size: 38KB
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 06/08/2011
Miễn, giảm thuế TNDN, TNCN,...theo Nghị quyết số: 08/2011/QH13 ... 
 Page: 1 [2<< Next >> 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Thủ tục thuế TNCN đối với VP đại diện nước ngoài
Tra cứu hóa đơn
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES